تاثیر اندازه قطر طوقه بر عملکرد بوته توت فرنگی

6 / 10
از 2 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 24 آذر 1398 در ساعت 9 : 22 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

رشد توت فرنگی در طول دوره کشت

بزرگی قطر طوقه نشاء توت فرنگی در زمان کاشت در گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی و همچنین کشت خاکی  اهمیت بسیار بالایی در افزایش میزان عملکرد و رشد توت فرنگی دارد

در کشور نیوزلند تحقیقی بر روی تاثیر اندازه قطرهای مختلف در سال 2001 بر روی دو رقم کاموروسو و پاجرو در دو منطقه جغرافیایی  مختلف بطور همزمان انجام گرفت،

در این مطالعه نشاهایی با قطر مختلف از 8 میلی متر تا بیست میلی متر از مزرعه مادر انتخاب  گردید و بر اساس اندازه های 4 تا 8 میلی متر، 8 تا 12 میلی متر، 16 تا 20 میلی متر در گروههای جداگانه دسته بندی شد وکشت گردید.

بعد از چهارماه از کشت برداشت شروع شد و میوه توت فرنگی های برداشت شده از هر گروه جداگانه از نظر وزن و اندازه و همچنین عملکرد کل در طول فصل برداشت جهت بررسی ثبت شد.

بر اساس این تحقیق رابطه معنی داری بین اندازه قطر کرون در لحظه کشت و میزان عملکرد و همچنین تعداد میوه درشت به نسبت کل  میوه برداشت شده وجود داشت و نتایج زیر بدست آمد:

-هر یک میلی متر بزرگی قطر کرون رانر توت فرنگی در لحظه کشت باعث افزایش عملکرد به میزان 27 گرم به ازای هر بوته گردید.

-هر یک میلی متر بزرگی قطر کرون رانر توت فرنگی در لحظه کشت باعث افزایش 50 درصدی تعداد میوه های درشت گردید.

با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق و تحقیقات انجام شده در نقاط دیگر جهان به گلخانه داران و کشاورزان عزیز توصیه می گردد از نشاء با قطر طوقه بزرگ در زمان کشت استفاده نمایند. 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :