کنه سیکلامن در گلخانه های توت فرنگی

8 / 10
از 8 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 23 دی 1398 در ساعت 9 : 36 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

کنه سیکلامن در گلخانه های توت فرنگی

گیاهان میزبان: این کنه آفت اختصاصی توت فرنگی نیست، کنه سیکلامن آفت گیاهانی مثل: بگونیا، ژربرا، بنفشه آفریقایی، تاج خروس و سیکلامن شایع استولی به توت فرنگی نیز میتواند صدمه بزند و اگر متاسفانه به هر دلیلی چنانچه در مزارع توت فرنگی استقرار پیدا کند میتواند آسیب های جدی وارد کند.

تخم و بالغ کنه سیکلامن

آشنایی با کنه سیکلامن

کنه سیکلامن در شرایط محیطی سرد فعالیت بیشتری دارد،(پاییز و زمستان)، این آفت به دلیل مشخصاتی مانند اندازه ی ریز و میکروسکوپی و همچنین بدون رنگ و شفاف (ترنسپرنت) بودن فقط با چشم مسلح در آزمایشگاه و توسط کارشناس قابل تشخیص است، ابزار ماکروسکوپی ای که برای تشخیص آن استفاده می شود باید حد اقل بزرگنمایی 15 الی 20 برابر داشته باشد.

طول دوره دگر دیسی آن دو هفته می باشد.

نشانه های خسارت

در ابتدا بسیار شبیه به بیماری قارچی می باشد. مانند زردی، استاپ (توقف رشد) بوته، کوتوله بودن بوته.

معمولا با بیماری قارچی اشتباه می شود و گلخانه داران شروع به استفاده از قارچ کش می کنند که همزمان باعث  ضعیف شدن بوته می گردد و کنه سیکلامن فرصت دگردیسی پیدا می کند.

در مزرعه بصورت لکه ای بعضی بوته ها از نظر رشد از باقی بوته ها عقب می افتند.

مبارزه و کنترل بهترین راه مبارزه با این آفت ابتدا پیشگیری می باشد: منظور از پیشگیری موارد ذیل است

1- مزرعه تکثیر نشا توت فرنگی باید بطور کامل عاری از آفت باشد. (بیشترین عامل تکثیر آفات تهیه نشا از مراکز نامعتبر است.) نشا باید از مراکزی تهیه گردد که عاری از آفت باشند. (در این زمینه باید مراقب افراد سودجو بود.)

2- در مرحله خرید نشا توت فرنگی گلخانه دار باید با یک کارشناس خبره مشورت کند. (به منظور حصول اطمینان)

3- خرید نشا توت فرنگی باید از مزارع معتبر و افراد معتبر صورت گیرد.

4- تحویل و بارگیری نشا توت فرنگی مورد معامله در همان مزرعه مورد توافق صورت گیرد. بعنوان مثال برخی از افراد سودجو که در کار خرید و فروش هستند که با رابطه گری از مزارع مختلف برای فروش نشا اقدام می کنند.

5- رفت و آمد گلخانه دار و کارگران از مزارع آلوده و گلخانه های آلوده به صفر برسد.

6- بوته های آلوده در همان مراحل اولیه تشخیص حذف شوند.

مبارزه شیمیایی:

بعضی کنه کش ها مانند آبامکتین، دانیتول و تخم کش هایی مثل نیسرون تا حدی در مراحل اولیه (قبل از طغیان) اثر کنترلی دارند ولی در حالت طغیان باید از کنه کش های خاص و اختصاصی (طبق توصیه کارشناس خبره) استفاده شود.

این کنه در صورت رعایت اصول پیشگیری قابل کنترل است زیرا آفت اختصاصی توت فرنگی نمی باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :